dane kontaktowe

dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Page Up - MICHAŁ KARDAS


ul. Chełmżyńska 27
87-152 Łubiankakontakt w godzinach:

poniedziałek - piątek, od 9:00 do 18:00

Tel. 691 272 445
 

 

Napisz do nas

Adres e-mail
Imię i Nazwisko
Telefon

oświadczam, że zapoznałam/em się poniższą informacją odnośnie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest działalność jednoosobowa "Page Up - MICHAŁ KARDAS" z siedzibą w Łubiance, ul. Chełmżyńska 27.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie adresat wiadomości, czyli właściciel firmy.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wysłanych w powyższym formularzu wiadomości w celach kontaktowych i udzielenia odpowiedzi.